Ambientowy hardcore

Ambientowy hardcore

Post Rating

Australijski Czerwony Krzyż wystartował przeciwko okrucieństwom wojny ze społeczną kampanią edukacyjną.  Kampania prowadzona jest pod hasłem “Even Wars Have Laws” co przetłumaczyć można na “nawet w wojnie są zasady”. Akcja prowadzona jest jednocześnie w internecie oraz w na ulicach australijskich miast. Celem działań jest informowanie społeczeństwa na temat międzynarodowego prawa humanitarnego.

Konflikty zbrojne mają miejsce na całym świecie – biorą w nich udział dzieci, kobiety, starcy. Dzięki wypływającym z humanitryzmu zasadom możliwe jest ocalenie życia chociaż części biorących w nich udział ludzi.

Kampania wyprodukowana została przez: The Fuel Agency Australia.

reklama ambientowa

tak walczy Czerwony Krzyż

społeczny ambient

kampania Czerwonego Krzyża

australijski ambient

humanitarna wojna

reklamowy ambient

Czerwony Krzyż

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz